Założenie konta S-24.

  • Jacek
  • Luty 26, 2019
  •   Prawo
  • Możliwość komentowania Założenie konta S-24. została wyłączona

Aby utworzyć lub zarządzać swoim kontem należy otworzyć stronę https://ekrs.ms.gov.pl/.

Funkcjonalność umożliwiająca utworzenie i zarządzanie kontem dostępna jest tylko w zakładce „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” .

Po wybraniu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” zostanie wyświetlony poniższy ekran.

Dostępne są następujące akcje:

 · Zaloguj – akcja umożliwia zalogowanie do systemu.

 · Utwórz konto – akcja umożliwia utworzenie konta. Utworzone konto uprawnia do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” oraz systemu „RDF – bezpłatne składanie dokumentów finansowych”.

· Zapomniałem hasła – umożliwia zmianę hasła do konta.

Po wciśnięciu „Utwórz konto” pojawi się poniższy formularz

Należy uzupełnić następujące pola:

· Adres e-mail – w polu należy wprowadzić adres e-mail będący równocześnie loginem do konta. Ważne jest aby podać prawidłowy adres ponieważ będzie on służył do wymiany informacji między portalem a użytkownikiem. Uwaga! Nie można podać adresu email, który już jest przypisany do innego konta.

 · Hasło – w polu należy wprowadzić hasło do konta. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, jednej wielkiej litery oraz cyfry

· Wprowadź ponownie – w polu należy wprowadzić to samo hasło co wprowadzone w polu „Hasło”. · Potwierdź, że zostałeś pouczony(a) o odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych wynikającej z przepisu Art. 65 §1 K.w. Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy wcisnąć przycisk „Dalej”.

Pojawi się formularz „Autoryzacja”.

Każde nowo zakładane konto musi być zautoryzowane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

 Uwagi! 1. Możliwe jest utworzenie tylko jednego konta zautoryzowanego danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

 2. Po utworzeniu konta za pierwszym razem na zakładce „S24 – rejestracja spółki, inne wnioski”, aby użytkownik mógł się zalogować się do zakładki „ RDF – bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych” musi ponownie uruchomić stronę https://ekrs.ms.gov.pl/ .