Posts Tagged:Zaliczki opłacane za okresy kwartalne

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 1updof). Stosowana forma opodatkowania, tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, determinuje sposób obliczania tych zaliczek, natomiast nie wpływa na sposób ich opłacania. 1.1. Zaliczki miesięczne w podstawowej formie W przypadku podatników, o których mowa podstawowym sposobem wykonywania obowiązku wpłaty zaliczek na podatek jest wpłata zaliczek miesięcznych…