Posts Tagged:radca prawny

Czy Bank musi zwrócić pieniądze skradzione wskutek ataku hakerskiego?

Tytułowe pytanie to stało się przedmiotem postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 02 maja 2017 r., sygn. akt III Ca 43/17. Przeanalizujmy jego treść. Powódka posiadała rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, z którym powiązany był rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ( subkonto) utworzony dla jej małoletniego syna J.K. Powódka posiadała dostęp on-line do tegoż…

Alimenty – nieznane miejsce pobytu pozwanego.

Dochodzenie należności alimentacyjnych jest tematem szeroko i często omawianym oraz coraz lepiej znanym osobom, którym takie uprawnienie przysługuje. Dostępne są też liczne wzory ułatwiające samodzielne sporządzenie pozwu i skierowanie go do sądu. Sytuacja wydaje się prosta gdy znamy wszystkie dane strony, przeciwko której zamierzamy skierować powództwo. Co jednak w sytuacji, gdy na etapie sporządzania pisma…