Posts Tagged:kontrola podatkowa

Co zrobić w przypadku utraty dokumentacji podatkowej?

Przechowywanie dokumentacji Księgi, ewidencje i rejestry, których prowadzenia wymagają przepisy ustaw podatkowych, oraz wszelkie dokumenty związane z ich prowadzeniem można określić jako dokumentację podatkową. Stosownie do art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy są obowiązani przechowywać taką dokumentację do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do dokumentacji podatkowej związanej z działalnością gospodarczą, obowiązek jej przechowywania ciąży na podatnikach niezależnie od tego czy prowadzą działalność, czy ją zlikwidowali.…