Posts Tagged:funkcja prokurenta

Pracownik pełniący funkcję prokurenta z ZUSem, ale….

Zatrudniony w naszej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pracownik dodatkowo będzie pełnił funkcję prokurenta. Z tego tytułu w każdym miesiącu (począwszy od kwietnia br.) osoba ta będzie otrzymywała należne (określone kwotowo) wynagrodzenie. Czy jego kwota będzie podlegała składkom ZUS? Jeżeli oprócz prokury z prokurentem zawarto również umowę o pracę i w ramach tej umowy pełni on obowiązki prokurenta, to spółka z o.o. (jako płatnik składek)…