Posts Tagged:dowód księgowy

Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?

  Ustawa o rachunkowości nie wymaga, aby dowód księgowy zawierał NIP nabywcy. W przypadku zatem braku możliwości uzyskania faktury, za dowód księgowy można uznać również paragon fiskalny nieuzupełniony o NIP nabywcy, jeżeli będzie posiadał elementy określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości dla dowodu księgowego. Taki paragon przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych powinien zostać uzupełniony o informacje niezbędne do uznania go za…