Kiedy fiskus może wykreślić firmę z rejestru podatników VAT?

 • Jacek
 • Grudzień 3, 2017
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Kiedy fiskus może wykreślić firmę z rejestru podatników VAT? została wyłączona

W określonych przypadkach naczelnicy urzędu skarbowego wykreślają przedsiębiorców z rejestrów podatników VAT. Dotyczy to podatników VAT czynnych jak i podatników VAT zwolnionych.

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT następuje jeśli:

 1. Podatnik nie istnienie,
 2. Urząd skarbowy nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem. Próby kontaktu muszą być przez Urząd skarbowy udokumentowane,
 3. Dane podane z zgłoszeniu przy rejestracji firmy będą niezgodną z prawdą,
 4. Pomimo wezwań podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania urzędu skarbowego,
 5. Podatnicy obowiązani do składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT nie złożą tych deklaracji VAT za kolejne 6 miesięcy lub 2 kwartały,
 6. Podatnicy którzy wystawiali tzw. „puste faktur” za czynności które nie zostały dokonane,
 7. Podatnicy składający przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklarację VAT, nie wykazali sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT można zaskarżyć do sadu.

Wprowadzone zmiany przepisów oraz bezlitosne podejście urzędów skarbowych do podatnika, powinna zwiększyć kontrolę wewnętrzną przedsiębiorców  w zakresie sprawdzania statusu VAT swoich kontrahentów. Ministerstwo Finansów udostępniło na swoim portalu możliwość sprawdzenia, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/), przez wpisanie nr NIP-u naszego kontrahenta. Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca. Źródło:mf.gov.pl