Category Archive for: Księgowość

Jak założyć „Firmę na próbę”

Jeżeli nie masz pewności co do stabilności swoich przychodów z biznesu i nie stać cię na ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem lub po prostu nie chcesz z niego korzystać to postępuj wg poniższej instrukcji. Rejestrując działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w CEIDG.gov.pl od razu możesz zaznaczyć opcję zawieszenia działalności. Informacja ta jest automatycznie przekazywana do…

Rozliczenia podatkowe związane z zatrudnieniem członków rodziny.

 • Jacek
 • Lipiec 24, 2017
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Rozliczenia podatkowe związane z zatrudnieniem członków rodziny. została wyłączona

W prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne pomagać mogą – jako osoby współpracujące – członkowie ich rodzin. Pojawiają się jednak wówczas wątpliwości co do podatkowych skutków takiej współpracy. Pojęcie osoby współpracującej definiuje art. 8 ust. 11 usus (patrz ramka). Choć definicja ta została sformułowana na użytek przepisów o ubezpieczeniach społecznych, identyczne rozumienie osób współpracujących zostało…

Prywatny najem w 2017 r.

 • Jacek
 • Styczeń 23, 2017
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Prywatny najem w 2017 r. została wyłączona

  Prywatny najem w 2017 r. 1.1. Najem jako odrębne źródło przychodów U osób fizycznych umowa najmu, a także umowy podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i inne umowy o podobnym charakterze, mogą stanowić odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy: przedmiotem najmu nie są składniki majątku związane z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, usługi najmu nie stanowią przedmiotu…

Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę.

 • Jacek
 • Październik 19, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę. została wyłączona

Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawiera z innym podmiotem umowę zlecenia, której przedmiotem są usługi tożsame z usługami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej. Tak może być np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca (osoba fizyczna), świadczący usługi księgowe, zawiera dodatkowo umowę zlecenia na prowadzenie księgowości innej firmy. Czy przychody uzyskane z tej umowy należy kwalifikować do przychodów z działalności…

Świadczenie usług na rzecz członka rodziny .

 • Jacek
 • Wrzesień 21, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Świadczenie usług na rzecz członka rodziny . została wyłączona

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, świadczą niekiedy usługi na rzecz członków swoich rodzin (np. usługi księgowe, czy budowlane). Jak na gruncie podatkowym należy rozliczyć takie usługi – u usługodawcy i usługobiorcy? Kwestie te poruszamy w niniejszym artykule, odnosząc się do sytuacji, gdy usługodawca i usługobiorca prowadzą odrębne działalności gospodarcze, a ponadto usługi świadczone na rzecz członka rodziny są przedmiotem działalności…

Napoje chłodzące dla pracowników biurowych

 • Jacek
 • Wrzesień 8, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Napoje chłodzące dla pracowników biurowych została wyłączona

Z uwagi na trwające upały prosimy o informację, czy również pracownikom biurowym musimy zapewnić napoje chłodzące, a jeśli tak, to czy są opracowane jakieś normy takiego przydziału? Pracownicy biurowi muszą mieć stale zapewnioną wodę zdatną do picia lub inne napoje, a w sytuacji, gdy w biurze panuje odpowiednio wysoko temperatura – pracodawca musi im zapewnić, oprócz wody, także inne napoje.…

Wydatki ponoszone na zakup ubrania.

 • Jacek
 • Sierpień 24, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Wydatki ponoszone na zakup ubrania. została wyłączona
 •    

Wydatki ponoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zakup odzieży o charakterze osobistym (tj. garniturów, koszul, krawatów, płaszczy) nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuważanych za koszty uzyskania przychodów zawartym w art. 23 updof. Okoliczność ta nie przesądza jednak o możliwości ujęcia tego rodzaju wydatków w kosztach uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że za koszty uzyskania przychodów mogą być uznane takie…

Odsetki od kredytu hipotecznego jako koszty uzyskania przychodu z tytułu wynajmu.

  (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-320/16/AK) „(…) Wnioskodawca zakupił mieszkanie na rynku wtórnym, zaciągając na sfinansowanie tego zakupu kredyt hipoteczny. (…) Od (…) mieszkanie jest wynajmowane (…). Wynajem odbywa się w ramach najmu prywatnego, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Fakt wynajmu został zgłoszony do urzędu skarbowego, rozliczenie wybrano na zasadach ogólnych. Lokal nie…

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 1updof). Stosowana forma opodatkowania, tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, determinuje sposób obliczania tych zaliczek, natomiast nie wpływa na sposób ich opłacania. 1.1. Zaliczki miesięczne w podstawowej formie W przypadku podatników, o których mowa podstawowym sposobem wykonywania obowiązku wpłaty zaliczek na podatek jest wpłata zaliczek miesięcznych…

Czy wiesz jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych. Poza aktami pracodawcy prowadzą odrębnie dla każdego zatrudnionego m.in. imienną listę wypłacanego wynagrodzenia. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe? Złożenie dokumentów we właściwej części akt Część A akt osobowych zawiera dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. W części B należy przechowywać…