Category Archive for: Księgowość

Umowa leasingu w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019 r.

 • Jacek
 • Listopad 7, 2018
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Umowa leasingu w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019 r. została wyłączona

Od 1 stycznia 2019 r. mają się zmienić przepisy dotyczące rozliczania leasingu samochodu osobowego. Ministerstwo Finansów planuje bowiem wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z ww. umowy w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Przy czym zgodnie z…

Limity w podatku dochodowym na 2019 r.

Część limitów funkcjonujących w ustawach o podatku dochodowym wyrażona została przez ustawodawcę w euro. To powoduje, iż każdego roku ich wysokość ulega zmianie z uwagi na to, że kwoty określone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kursem do przeliczenia limitów obowiązujących w podatku dochodowym na…

Kiedy nie masz obowiązku zapłaty podatku wykazanego na fakturze.

 • Jacek
 • Lipiec 24, 2018
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Kiedy nie masz obowiązku zapłaty podatku wykazanego na fakturze. została wyłączona

W przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna czy jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku – jest obowiązana do jego zapłaty. Są jednak sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapłaty VAT z faktury. Sprawdźmy, kiedy. Wynikający z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek zapłaty podatku określa swoistą sankcję dla…

Sprawdź czy masz podany PESEL w CEiDG.

 • Jacek
 • Maj 16, 2018
 •   Księgowość, Prawo
 • Możliwość komentowania Sprawdź czy masz podany PESEL w CEiDG. została wyłączona

Sprawdź czy masz podany PESEL w CEiDG, bo możesz stracić „firmę” po 19.05.2018 Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie? Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. Jeżeli nie składałeś wniosków…

Ważne zmian w podatkach od 2018.

 • Jacek
 • Grudzień 27, 2017
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Ważne zmian w podatkach od 2018. została wyłączona

Ważne zmian w podatkach od 2018. Sprawdź jak one  wpłyną na nasz budżet domowy. Do senatu wpłynęła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Nowelizacja ma obowiązywać od 01.01.2018 i zakłada miedzy innymi: podwyższenie kwoty wolnej od podatku, poniesienie limitu kosztów…

Kiedy fiskus może wykreślić firmę z rejestru podatników VAT?

 • Jacek
 • Grudzień 3, 2017
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Kiedy fiskus może wykreślić firmę z rejestru podatników VAT? została wyłączona

W określonych przypadkach naczelnicy urzędu skarbowego wykreślają przedsiębiorców z rejestrów podatników VAT. Dotyczy to podatników VAT czynnych jak i podatników VAT zwolnionych. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT następuje jeśli: Podatnik nie istnienie, Urząd skarbowy nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem. Próby kontaktu muszą być przez Urząd skarbowy udokumentowane, Dane podane z…

Jak założyć „Firmę na próbę”

Jeżeli nie masz pewności co do stabilności swoich przychodów z biznesu i nie stać cię na ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem lub po prostu nie chcesz z niego korzystać to postępuj wg poniższej instrukcji. Rejestrując działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w CEIDG.gov.pl od razu możesz zaznaczyć opcję zawieszenia działalności. Informacja ta jest automatycznie przekazywana do…

Rozliczenia podatkowe związane z zatrudnieniem członków rodziny.

 • Jacek
 • Lipiec 24, 2017
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Rozliczenia podatkowe związane z zatrudnieniem członków rodziny. została wyłączona

W prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne pomagać mogą – jako osoby współpracujące – członkowie ich rodzin. Pojawiają się jednak wówczas wątpliwości co do podatkowych skutków takiej współpracy. Pojęcie osoby współpracującej definiuje art. 8 ust. 11 usus (patrz ramka). Choć definicja ta została sformułowana na użytek przepisów o ubezpieczeniach społecznych, identyczne rozumienie osób współpracujących zostało…

Prywatny najem w 2017 r.

 • Jacek
 • Styczeń 23, 2017
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Prywatny najem w 2017 r. została wyłączona

  Prywatny najem w 2017 r. 1.1. Najem jako odrębne źródło przychodów U osób fizycznych umowa najmu, a także umowy podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i inne umowy o podobnym charakterze, mogą stanowić odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy: przedmiotem najmu nie są składniki majątku związane z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, usługi najmu nie stanowią przedmiotu…

Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę.

 • Jacek
 • Październik 19, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę. została wyłączona

Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawiera z innym podmiotem umowę zlecenia, której przedmiotem są usługi tożsame z usługami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej. Tak może być np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca (osoba fizyczna), świadczący usługi księgowe, zawiera dodatkowo umowę zlecenia na prowadzenie księgowości innej firmy. Czy przychody uzyskane z tej umowy należy kwalifikować do przychodów z działalności…