Blog

Spotkania z Kontrahentami.

 • Jacek
 • Grudzień 16, 2016
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Spotkania z Kontrahentami. została wyłączona

Spółka z o.o. często gości przedstawicieli innych spółek . Są to wizyty robocze związane z podjętą współpracą. Przybyłym osobom zapewnia wyżywienie oraz noclegi. W celu uatrakcyjnienia pobytu organizuje zwiedzanie ciekawych miejsc, poza tym funduje drobne prezenty. Czy poniesione z tego tytułu koszty są kosztami uzyskania przychodów? Wyżywienie, noclegi Kwestia prawidłowego kwalifikowania wymienionych w pytaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów wciąż sprawia trudności podatnikom. Problem ma swoje źródło…

ZAPIS WINDYKACYJNY – Co to jest?

Pytanie od klienta: Chciałbym aby po mojej śmierci dom, w którym mieszkam wraz z działką odziedziczyła określona osoba, spoza grona najbliższych. Czy mogę to zrobić a jeżeli tak to w jaki sposób?   Szanowny Panie, w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym najlepszym rozwiązaniem będzie dokonanie w treści testamentu tzw. zapisu windykacyjnego, umożliwiającego nabycie przez zapisobiercę…

Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę.

 • Jacek
 • Październik 19, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę. została wyłączona

Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawiera z innym podmiotem umowę zlecenia, której przedmiotem są usługi tożsame z usługami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej. Tak może być np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca (osoba fizyczna), świadczący usługi księgowe, zawiera dodatkowo umowę zlecenia na prowadzenie księgowości innej firmy. Czy przychody uzyskane z tej umowy należy kwalifikować do przychodów z działalności…

Świadczenie usług na rzecz członka rodziny .

 • Jacek
 • Wrzesień 21, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Świadczenie usług na rzecz członka rodziny . została wyłączona

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, świadczą niekiedy usługi na rzecz członków swoich rodzin (np. usługi księgowe, czy budowlane). Jak na gruncie podatkowym należy rozliczyć takie usługi – u usługodawcy i usługobiorcy? Kwestie te poruszamy w niniejszym artykule, odnosząc się do sytuacji, gdy usługodawca i usługobiorca prowadzą odrębne działalności gospodarcze, a ponadto usługi świadczone na rzecz członka rodziny są przedmiotem działalności…

Napoje chłodzące dla pracowników biurowych

 • Jacek
 • Wrzesień 8, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Napoje chłodzące dla pracowników biurowych została wyłączona

Z uwagi na trwające upały prosimy o informację, czy również pracownikom biurowym musimy zapewnić napoje chłodzące, a jeśli tak, to czy są opracowane jakieś normy takiego przydziału? Pracownicy biurowi muszą mieć stale zapewnioną wodę zdatną do picia lub inne napoje, a w sytuacji, gdy w biurze panuje odpowiednio wysoko temperatura – pracodawca musi im zapewnić, oprócz wody, także inne napoje.…

Wynagrodzenie za płacę w sobotę, a może dzień wolny?

Czy za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie (pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16)? Zgodnie z art. 1513 k.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. (przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne…

Wydatki ponoszone na zakup ubrania.

 • Jacek
 • Sierpień 24, 2016
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Wydatki ponoszone na zakup ubrania. została wyłączona
 •    

Wydatki ponoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zakup odzieży o charakterze osobistym (tj. garniturów, koszul, krawatów, płaszczy) nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuważanych za koszty uzyskania przychodów zawartym w art. 23 updof. Okoliczność ta nie przesądza jednak o możliwości ujęcia tego rodzaju wydatków w kosztach uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że za koszty uzyskania przychodów mogą być uznane takie…

Odsetki od kredytu hipotecznego jako koszty uzyskania przychodu z tytułu wynajmu.

  (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-320/16/AK) „(…) Wnioskodawca zakupił mieszkanie na rynku wtórnym, zaciągając na sfinansowanie tego zakupu kredyt hipoteczny. (…) Od (…) mieszkanie jest wynajmowane (…). Wynajem odbywa się w ramach najmu prywatnego, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Fakt wynajmu został zgłoszony do urzędu skarbowego, rozliczenie wybrano na zasadach ogólnych. Lokal nie…

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 1updof). Stosowana forma opodatkowania, tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, determinuje sposób obliczania tych zaliczek, natomiast nie wpływa na sposób ich opłacania. 1.1. Zaliczki miesięczne w podstawowej formie W przypadku podatników, o których mowa podstawowym sposobem wykonywania obowiązku wpłaty zaliczek na podatek jest wpłata zaliczek miesięcznych…

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy a dochodzenie roszczeń z tytułu pracy nadliczbowej.

 • Jacek
 • Lipiec 20, 2016
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy a dochodzenie roszczeń z tytułu pracy nadliczbowej. została wyłączona
 •    

Celem prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników jest prawidłowe ustalenie należnego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. W efekcie brak takiej dokumentacji lub uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości stawia automatycznie pod znakiem zapytania prawidłowość naliczenia wynagrodzenia za pracę. Już w wyroku z dnia 14 maja 1999 r. (sygn. akt I PKN 62/99, OSNP 2000/15/579) Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca, który…