Blog

Webinaria nt. wykazu podatników VAT i MPP dostępne na kanale Ministerstwa Finansów.

Webinaria nt. wykazu podatników VAT i MPP dostępne na kanale Ministerstwa Finansów. Celem webinariów było praktyczne wsparcie przedsiębiorców, którzy korzystają z wykazu podatników VAT i mechanizmu podzielonej płatności przy prowadzeniu działalności biznesowej. Eksperci MF i KAS oraz partnerzy kampanii Bezpieczna transakcja wyjaśnili wątpliwości dot. korzystania z obu narzędzi i odpowiedzieli na pytania najczęściej zadawane m.in.…

Wdrożenie PPK w firmie.

 • Jacek
 • Czerwiec 17, 2019
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Wdrożenie PPK w firmie. została wyłączona

W Od 30 czerwca br. pierwsza grupa pracodawców objęta zostanie przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK wdrożyć będą musieli pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 osób. Stan zatrudnienia W celu wdrożenia PPK należy podjąć określone czynności. Przede wszystkim trzeba ustalić stan zatrudnienia. Ustawodawca przewidział wprowadzanie obowiązków w zakresie PPK etapami. Kolejność włączania…

Założenie konta S-24.

 • Jacek
 • Luty 26, 2019
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Założenie konta S-24. została wyłączona

Założenie konta S-24 niezbędne do złożenia sprawozdania finansowego za 2018

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy. Wady i zalety.

 • Jacek
 • Styczeń 31, 2019
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy. Wady i zalety. została wyłączona

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy to jedno z ułatwień, z którego skorzystać mogą osoby uzyskujące przychód od płatnika. Rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Wielu podatnikom wypełnienie deklaracji PIT sprawia trudności, dlatego fiskus proponuje kilka ułatwień. Jednym z nich jest rozliczenie PIT przez sam urząd skarbowy. Z prawa mogą skorzystać podatnicy otrzymujący pobory do płatnika.…

Umowa leasingu w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019 r.

 • Jacek
 • Listopad 7, 2018
 •   Księgowość
 • Możliwość komentowania Umowa leasingu w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019 r. została wyłączona

Od 1 stycznia 2019 r. mają się zmienić przepisy dotyczące rozliczania leasingu samochodu osobowego. Ministerstwo Finansów planuje bowiem wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z ww. umowy w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Przy czym zgodnie z…

Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń.

 • Jacek
 • Październik 29, 2018
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń. została wyłączona

1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady wypłaty wynagrodzeń. Sprawdź jakie zmiany nas czekają. Ustawodawca przyzwyczaił nas już do licznych zmian w przepisach, za którymi tylko nieliczni są w stanie nadążyć. Zwrócę więc Państwa uwagę na jedną z nich, bowiem jest ona istotna nie tylko z punktu widzenia pracownika ale również pracodawcy, a…

Działalność nierejestrowana – Biznes na próbę.

 • Jacek
 • Październik 17, 2018
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Działalność nierejestrowana – Biznes na próbę. została wyłączona

Od 30 kwietnia br. obowiązuje tzw. „Konstytucja Biznesu”. Wprowadziła ona m.in. możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: MPiT) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/dzialalnosc-nierejestrowa-w-pigulce) broszurę informacyjną, w której wyjaśniono zasady prowadzenia takiej działalności. Ogólna charakterystyka działalności nierejestrowej Działalność nierejestrowa to możliwość prowadzenia bez wpisu do CEIDG działalności na niewielką skalę (dorywczej, np. udzielania korepetycji…

Limity w podatku dochodowym na 2019 r.

Część limitów funkcjonujących w ustawach o podatku dochodowym wyrażona została przez ustawodawcę w euro. To powoduje, iż każdego roku ich wysokość ulega zmianie z uwagi na to, że kwoty określone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kursem do przeliczenia limitów obowiązujących w podatku dochodowym na…

Kontynuacja działalności po śmierci podatnika – zarząd sukcesyjny

 • Jacek
 • Wrzesień 13, 2018
 •   Prawo
 • Możliwość komentowania Kontynuacja działalności po śmierci podatnika – zarząd sukcesyjny została wyłączona

Jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), dzięki którym podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli zagwarantować swojej firmie ciągłość jej funkcjonowania po śmierci właściciela. Ustawa ta reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie…