Usługi Księgowe.

Kompleksowy zakres usług księgowych, jakie proponujemy obejmuje bieżące prowadzenie ksiąg, reprezentowanie naszych klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS, sporządzanie raportów miesięcznych z wykonanych zadań oraz doradztwo księgowo-prawne.

W zakresie  naszych usług znajdują się m.in:

  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Obsługa ryczałtu ewidencjonowanego
  • Usługi kadrowo – płacowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Szkolenia BHP