Obsługa Prawna Firm.

Zapewniamy profesjonalna obsługę podmiotów gospodarczych w sferze prowadzonej przez nich działalności. Uwzględniając indywidualne potrzeby i wymagania przedsiębiorców, oferujemy m.in. doradztwo w kwestiach rejestrowych, związanych z uzyskaniem różnego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, koncesji, przygotowanie i opiniowanie: umów, statutów, porozumień, regulaminów, instrukcji, pism i innych niezbędnych dokumentów i procedur, w tym także dotyczących spraw pracowniczych, a także zastępstwo procesowe przez sądami i urzędami oraz windykację należności.