Klient Indywidualny.

W ramach usług prawnych dla osób fizycznych prowadzimy sprawy z zakresu:
1. Prawa Cywilnego – ( m.in. powództwa o zapłatę i postępowanie egzekucyjne, sprawy o odszkodowania, sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy konsumenckie, umowy, itp.);
2. Prawa Rodzinnego i opiekuńczego – ( m. in. sprawy o alimenty, rozwód, separację, sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej itp.);
3. Prawa Spadkowego – ( m. in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek);
4. Prawa Pracy i Ubezpieczeń społecznych;
5. Prawa Gospodarczego i handlowego.