Windykacja Należności.

Świadczymy usługi windykacyjne na terenie całego kraju. Ofertę naszą kierujemy głównie do przedsiębiorców, ale coraz częściej naszymi klientami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Oferujemy usługę odzyskania wierzytelności m.in. z tytułu: faktur, umów (pożyczki, o pracę, nie wykonanie umów, itp.), zaliczek, alimentów, spraw komorniczych.

Jeżeli niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego i komorniczego przeciwko dłużnikowi, zapewniamy pełna obsługę prawną zleconej wierzytelności na każdym etapie postępowania.

Windykacja Sądowa

Oferujemy obsługę prawną postępowania sądowego w trybie nakazowym i upominawczym o zapłatę należności, a koszty obsługi sprawy w sądzie i egzekucji komorniczej ustalane są indywidualnie z Wierzycielem

Pomoc w egzekucji komorniczej.

Na tym etapie współpracujemy z kancelarią komorniczą w zakresie poszukiwania wszelkich informacji o dłużniku, m.in. o sytuacji finansowej, posiadanych wierzytelności oraz miejscu położenia ruchomości i nieruchomości.